Payment

ฝาก-ถอนเงิน

ตอนนี้ ทางเว็บไซต์ของเรามีบริการทั้ง GCLUB และ SBOBET กรุณาแจ้งจุดประสงค์การฝากถอนกับเจ้าหน้าที่ให้ละเอียด

 

การฝาก

 

ท่านสามารถทำการฝากทางยัญชีสาขาใดก้ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ทางใลน์หรือทางที่ท่านสดวกได้ตลอดเวลา

 

การถอน

ทานสามารถทำการถอนได้ตลอดเวลาโดยติ้ดต่อเจ้าหน้าที่ทางใลน์หรือทางที่ท่านสดวก

 

  • ฝากถอน ขั้นต่ำ 500 บาท
  • ฝากถอน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง